Formalności związane z budową domu

Data dodania: 29.06.2016


Budowa domu wymaga od inwestora nie tylko odpowiednich nakładów finansowych, ale również sporo cierpliwości, bo droga przez wymogi formalne potrafi być naprawdę frustrująca. Kiedy wydaje się, że najgorsze już za nami, okazuje się, że czeka kolejna sprawa formalna, która najpewniej i tak nie będzie ostatnim problemem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. Jakie najważniejsze kwestie formalno-prawne czekają na każdego przyszłego właściciela domu?  

Formalności na drodze do idealnego domu jest wiele – jedną z pierwszych batalii, jakie trzeba stoczyć jest zazwyczaj spotkanie z bankiem i uzyskanie kredytu na budowę domu. Później wszelkie sprawy biurokratyczne będą dotyczyły już wyłącznie kwestii architektoniczno-budowlanych.

Inwestor musi dopełnić wszystkich wymogów formalnych związanych między innymi z:

* działką, na której planuje budowę domu – podstawową sprawą jest tutaj uzyskanie informacji i co za tym idzie, pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego na określonym terenie. Źródłem takiej informacji może być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdują się zapisy o przeznaczeniu budowlanym terenu, planach zabudowy sąsiednich działek oraz wymogów, jakie musi spełniać budowany tam obiekt. Jednak jak pokazuje praktyka, dość rzadko można się spotkać z działką, dla której został opracowany taki plan. Wtedy trzeba wystąpić do odpowiedniego organu samorządowego (urząd gminy lub miasta) o wydanie warunków zabudowy.

* projektem architektonicznym – czyli projektem zagospodarowania działki (z uwzględnieniem uzbrojenia terenu, układem komunikacyjnym, miejscem składowania odpadów czy ogrodzeniem) oraz projektem architektoniczno-budowlanym (w którym określono między innymi formę, konstrukcję czy charakterystykę energetyczną obiektu).

* pozwoleniem na budowę domu – obecnie, po zmianach w Prawie budowlanym z czerwca 2015 roku, w większości przypadków ubieganie się o pozwolenie na budowę nie jest niezbędne – wystarczy zgłoszenie budowy (szczegóły określa art. 32 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

W czym może nas wyręczyć deweloper

Okazuje się, że większość z tych niekoniecznie przyjemnych obowiązków może wykonać deweloper, który zajmie się całym procesem inwestycyjnym. Na mocy umowy deweloperskiej może dokonać wyboru działki, dopełnić wszystkich związanych z nią formalności: od decyzji o warunkach zabudowy, przez warunki przyłączy czy opinię geotechniczną. Często takim udogodnieniom towarzyszy budowa domów według metody Zaprojektuj i wybuduj, która wiąże się ze skróconym czasem realizacji inwestycji i przekazaniem odpowiedzialności za jej realizację w ręce jednego podmiotu – inwestora, a w tym przypadku dewelopera.


Deweloper – budowa nowoczesnych domów: www.tlsdeveloper.pl